Вплив ефективності теплопостачання житлових утворень на енергозбереження

Ескіз

Дата

2009

Автори

Атаманчук, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядається ефективність децентралізованого теплопостачання житлового сектору із характеристикою впливу на неї різних містобудівних факторів; виділені першочергові причини відставання в рівні енерговикористання нашої країни, а також визначені основні наслідки складного положення галузі вироблення тепла для міських житлових утворень в розрізі якості теплозабезпечення населення; обгрунтовується необхідність комплексного підходу до розробки схеми теплопостачання міста із аналізом можливості створення електронних моделей системи теплозабезпечення; доводиться важливість містобудівного багатоваріантного моделювання у виборі оптимальних рішень при розробці перспективної схеми теплопостачання міста; прослідковуються метаморфози вітчизняної теплофікації за останні двадцять років, а також висвітлюється міжнародний досвід у виборі оптимальних шляхів удосконалення систем теплозабезпечення; досліджено вплив комбінованого вироблення теплової та електричної енергії на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів.

Опис

Ключові слова

кафедра міського господарства, ефективність, теплопостачання житлового сектору, енергозбереження

Бібліографічний опис

Атаманчук В. В. Вплив ефективності теплопостачання житлових утворень на енергозбереження / В. В. Атаманчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. ОСєтрін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 34. - С. 20 - 27. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced