Про вимоги до статей, що публікуються в нашому фаховому виданні

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладені вимоги до рукописів статей, що подаються для опублікування в науково-технічних збірниках Київського національного університету будівництва та архітектури " МІстобудування та територіальне планування" та "Сучасні проблеми архітектури та містобудування".
Опис
Ключові слова
кафедра міського господарства, кафедра міського будівництва, кафедра інформаційних технологій в архітектурі, вимоги до оформлення рукописів статей, збірник "Містобудування та територіальне планування", збірник "Сучасні проблеми архітектури та містобудування"
Бібліографічний опис
Мамедов А. М. Про вимоги до статей, що публікуються в нашому фаховому виданні / А. М. Мамедов, В. В. Товбич, П. П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 34. - С. 296 - 300. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання