«Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті»: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Киселевська, Світлана Михайлівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті». Надані теми лекційних і практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного та підсумкового контролю, література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціадьності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, фізичне виховання, методико-педагогічний контроль, спорт, методико-педагогічний контроль
Бібліографічний опис
Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач С. М. Киселевська. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 29 с. - Бібліогр. : с. 27 - 28.