Світова практика формування житлово-рекреаційних комплексів на базі малих населених пунктів (сіл та селищ)

Ескіз

Дата

2012

Автори

Омшанська, А. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглядається світова практика рекреаційного використання малих населених пунктів (сіл та селищ) шляхом формування на їх базі житлово-рекреаційних комплексів , які можуть функціонувати в якості автономної системи або підсистеми в рекреаційних утвореннях вищого ієрархічного рівня . Аналізуються основні тенденції та загальні засади функціонально-просторової організації малоповерхових житлово-рекреаційних утворень. Актуальність питання обумовлена можливістю залучення закордонного досвіду до вирішення аналогічних задач у приморських поселеннях України.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, житлово-рекреаційний комплекс, рекреаційне селище, селище для відпочинку, жилищно-рекреационный комплекс, рекреационный поселок, поселок для отдыха, housing and recreation complex, recreational village, the village area

Бібліографічний опис

Омшанська А. Г. Світова практика формування житлово-рекреаційних комплексів на базі малих населених пунктів (сіл та селищ) / А. Г. Омшанська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - С. 199-208. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset