Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки

Ескіз

Дата

2020

Автори

Плотнікова, Людмила Федорівна
Рєпіна, Ірина Юріївна
Сметанська, Марія Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи студентів з метою підготовки до поточного модульного контролю з курсу “Українська мова за професійним спрямуванням”. Призначено для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

кафедра мовної підготовки і комунікації, мова українська

Бібліографічний опис

Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи : для студ. усіх спеціальностей денної та заоч. форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Л. Ф. Плотнікова, І. Ю. Рєпіна, М. І. Сметанська. - Київ : КНУБА, 2019. – 56с. - Бібліогр. : с. 53-54.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset