Досвід проектування транспортно-комунікаційних комплексів. Перспективи розвитку в Україні

Ескіз

Дата

2015

Автори

Глєбова, В. А.
Слєпцов, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглядається зарубіжний досвід проектування транспортно-комунікаційних комплексів та, на основі його аналізу, обґрунтовується потреба великих міст України в проектуванні таких об'єктів.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, транспортно-комунікаційний комплекс, пересадочний вузол, енергозбереження, вокзал

Бібліографічний опис

Глєбова В. А. Досвід проектування транспортно-комунікаційних комплексів. Перспективи розвитку в Україні / В. А. Глєбова, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 5. - С. 31-36. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset