Опір матеріалів в розрахунках будівельних конструкцій

Ескіз

Дата

2017

Автори

Кліменко, В. З.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Діючий метод розрахунку металевих та дерев'яних конструкцій передбачає перевірку міцності поперечних перерізів за умови σі≤Rі, що не відповідає фізичному змісту розрахунку будівельних конструкцій за першим граничним станом. Запропонована нова редакція першого граничного стану зі збереженням в ньому діалектичної єдності змісту і математичної його формалізації.

Опис

Ключові слова

фізична суть розрахунку, математична формалізація розрахунку, кафедра металевих та дерев’яних конструкцій

Бібліографічний опис

Кліменко В. З. Опір матеріалів в розрахунках будівельних конструкцій / В. З. Кліменко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 98. – С. 43-55. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset