Вплив кута повороту лопатки двовалового горизонтального бетонозмішувача примусової дії на ефективність його роботи

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено вплив кута повороту лопатки на ефективність роботи двовалового горизонтального бетонозмішувача. Здійснено аналіз і оцінку параметрів машини та аналіз руху матеріалу в змішувачі. Розроблена математична модель та отримані аналітичні залежності. Розроблено лабораторний стенд і проведено досліди, що підтвердили справедливість теоретичних досліджень.
Опис
Ключові слова
змішувач, двоваловий бетонозмішувач примусової дії, коефіцієнт варіації, бетон, стохастична модель перемішування, ланцюги Маркова, математична модель, mixer, twin-shaft concrete mixer, twins-shaft forced action concrete mixer, concrete, the arithmetical model, кафедра машин і обладнання технологічних процесів
Бібліографічний опис
Назаренко І. Вплив кута повороту лопатки двовалового горизонтального бетонозмішувача примусової дії на ефективність його роботи / І. Назаренко, А. Чичур // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.- техн.зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 89 - С. 41 - 47. - Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання