Вип. 89

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/122

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Аналіз розвитку та інновацій робочого обладнання автогрейдера
  (КНУБА, 2017) Рашківський, Володимир; Бордюг, Роман
  Досліджена динаміка патентування робочого обладнання автогрейдера, на основі патентної документації розглянуто конструкції робочих органів. Для вирішення поставлених задач було відібрано ряд патентів. Запропоновано рішення, що підвищує продуктивність машини та дає можливість багатоцільового використання.
 • Документ
  Розподілення енергії в робочій зоні при різанні ґрунтів
  (КНУБА, 2017) Фомін, Олександр; Костенюк, Анатолій; Тетерятник, Олександр; Боковня, Галина
  Описані енергетичні і силові залежності в різних ділянках зони різання грунту різальними елементами ґрунторуйнуючих машин, що враховують конкретні умови взаємодії різальних елементів і робочих середовищ для кожної ділянки.
 • Документ
  Розподілення енергії в робочій зоні при різанні ґрунтів
  (КНУБА, 2017) Костенюк, Олександр; Фомін, Анатолій; Тетерятник, Олександр; Боковня, Галина
  Описаны энергетические и силовые зависимости на разных участках зоны резания грунта режущими элементами грунторазрушающих машин, которые учитывают условия взаимодействия режущих элементов с рабочими средами на каждом участке.
 • Документ
  Исследование и обоснование области рационального применения средств механизации монтажных и бетоноукладочных процессов при реставрации памятников архитектуры
  (КНУБА, 2017) Осипов, Сергій
  Статья рассматривает определение и технико-экономическое обоснование рацио- нальных режимов и способов механизации основных строительных процессов, выполняемых в условиях реставрации памятников архитектуры. Приведены области рационального применения средств механизации для монтажных и бетоноукладочных процессов.
 • Документ
  Модульний принцип побудови будівельного робота
  (КНУБА, 2017) Міщук, Дмитро; Волянюк, Володимир; Горбатюк, Євгеній
  Підвищення вимог до якості, швидкості та культури виконання будівельних робіт вимагає створення сучасних засобів будівництва і, зокрема, будівельних роботів. Подібні системи дозволяють значно прискорити виконання будівельних робіт із великим степенем точності та автоматизації. Встановлено, що найбільш перспективним напрямком створення роботів є комплексний модульний принцип. В роботі розглянуто підходи до створення будівельного робота за подібним принципом. Представлено основні модульні конструкції систем переміщення робочого органа робота та запропоновано метод морфологічних таблиць для пошуку технічних рішень синтезу конструкцій робота
 • Документ
  Експериментальне дослідження втрат напору під час роботи швидкого фільтра зі змінною з часом швидкістю фільтрування
  (КНУБА, 2017) Кравчук, Олександр
  В роботі представлено результати експериментальних досліджень роботи швидких фільтрів. Наведено графічні залежності зміни втрат напору в фільтрі з часом при різних початкових концентраціях забруднень. Показано зміну швидкості втрат напору з часом, а також інтенсивність підйому рівня води над завантаженням для варіантів роботи фільтра при різних початкових швидкостях фільтрування.
 • Документ
  Вимоги до технології виготовлення, зберігання та безпечної експлуатації абразивних армованих кругів
  (КНУБА, 2017) Абрашкевич, Юрій; Мачишин, Григорій; Тишковець, Володимир
  В работе проведен анализ технологий изготовления абразивных армированных кру- гов и способов их армирования. Рассмотрены вопросы влияния связки на прочность и теплопроводность кругов, а также способы и методы их формирования. Приведены основные требования к безопасной эксплуатации ручных и переносных отрезных машин, рабочими органами которых являются. абразивные армированные круги.
 • Документ
  Вплив кута повороту лопатки двовалового горизонтального бетонозмішувача примусової дії на ефективність його роботи
  (КНУБА, 2017) Назаренко, Іван; Чичур, Андрій
  Досліджено вплив кута повороту лопатки на ефективність роботи двовалового горизонтального бетонозмішувача. Здійснено аналіз і оцінку параметрів машини та аналіз руху матеріалу в змішувачі. Розроблена математична модель та отримані аналітичні залежності. Розроблено лабораторний стенд і проведено досліди, що підтвердили справедливість теоретичних досліджень.
 • Документ
  Експертний неруйнівний контроль параметру міцності бетону на стиск в конструкціях монолітного способу виготоннявле
  (КНУБА, 2017) Городжа, Анатолій; Ловейкін, Сергій; Ярас, Володимир
  Виконано аналіз існуючих способів контролю міцності бетону залізобетонних конструк- цій монолітно-каркасного способу виготовлення. Обґрунтована методика проведення даного контролю на основі неруйнівних випробувань.