Концептуальні підходи до реформування територіально-виробничих комплексів прикордонного регіона ( на прикладі Львівщини)

Ескіз

Дата

2012

Автори

Мазур, Т.М.
Король, Є. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається вплив процесів глобалізації світової економіки на структуру сучасних територіально-виробничих комплексів. Обгрунтовується необхідність врахування цих тенденцій при реформуванні територіально- виробничих комплексів Львівщини.

Опис

Ключові слова

територіально-виробничий комплекс, прикордонний регіон

Бібліографічний опис

Мазур Т. М. Концептуальні підходи до реформування територіально-виробничих комплексів прикордонного регіона ( на прикладі Львівщини) / Т. М. Мазур, Є. І. Король // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С. 219 - 226. - Бібліогр : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced