Концептуальні підходи до реформування територіально-виробничих комплексів прикордонного регіона ( на прикладі Львівщини)

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається вплив процесів глобалізації світової економіки на структуру сучасних територіально-виробничих комплексів. Обгрунтовується необхідність врахування цих тенденцій при реформуванні територіально- виробничих комплексів Львівщини.
Опис
Ключові слова
територіально-виробничий комплекс, прикордонний регіон
Бібліографічний опис
Мазур Т. М. Концептуальні підходи до реформування територіально-виробничих комплексів прикордонного регіона ( на прикладі Львівщини) / Т. М. Мазур, Є. І. Король // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С. 219 - 226. - Бібліогр : 11 назв.
Зібрання