Вип. 30

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 49
 • Документ
  Основные факторы формирования архитектурно-строительных университетов Ирана
  (КНУБА, 2012) Эмамианфар, Али
  В статті розглянуто основні фактории, які впливають на формування та розвиток архітектурно-будівельних університетів Ірану.
 • Документ
  Зарубіжний досвід формування оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринків
  (КНУБА, 2012) Шляпко, Л. В.
  Аналізується зарубіжний досвід формування оптових та оптово- роздрібних продовольчих ринків, що потребує вивчення основ і механізмів їх створення, функціонування і тенденцій розвитку.
 • Документ
  Екологічний підхід у формуванні внутрішніх архітектурних просторів
  (КНУБА, 2012) Рябець, Ю. С.
  У статті розглянуті основні засади екологічного підходу у формуванні внутрішніх просторів будівель різного призначення.
 • Документ
  Концептуальні підходи до реформування територіально-виробничих комплексів прикордонного регіона ( на прикладі Львівщини)
  (КНУБА, 2012) Мазур, Т.М.; Король, Є. І.
  Розглядається вплив процесів глобалізації світової економіки на структуру сучасних територіально-виробничих комплексів. Обгрунтовується необхідність врахування цих тенденцій при реформуванні територіально- виробничих комплексів Львівщини.
 • Документ
  Загальнонаукові засади дослідження естетичних якостей міського середовища
  (КНУБА, 2012) Осиченко, Г. О.
  У статті представлені сучасна наукова картина світу та методологічні основи сучасної науки, що визначають формування методологічного апарату дослідження естетичних якостей та естетичногосприйняття міського середовища.
 • Документ
  Архітектурні засоби забезпечення умов придатності, безпечності та зручності середовища для життєдіяльності людини
  (КНУБА, 2012) Фролов, А.А.
  У статті аналізується вплив середовища на людину та сприйняття людиною впливу середовища на фізичному та психічному рівні. Досліджуються умови фізичної та психологічної придатності, безпечності та зручності середовища для перебування у ньому людини, в тому числі при виконанні функціональних процесів; розглядаються архітектурні засоби забезпечення цих умов.
 • Документ
  Архітектура сучасного духовно-освітнього комплексу УГКЦ як синтез функціонально- планувальних концепцій духовних освітніх закладів західного та східного типів (на прикладі Центру вищої богословської освіти УГКЦ у м. Львові)
  (КНУБА, 2012) Стоцько, Р. З.
  В статті розглянуто особливості духовно-освітньої діяльності та архітектурно-планувальної організації духовних освітніх закладів західного (католицького), та східного (православного) типів, проілюстровано пошук об’єднаної концепції духовно-освітнього закладу УГКЦ, проаналізовано основні фактори, які вплинули на формування архітектури сучасного комплексу богословської освіти в Україні.
 • Документ
  Порівняльний аналіз архітектурно- дизайнерських вирішень київських ресторанів з китайською кухнею
  (КНУБА, 2012) Горбик, О. Р.; Ярош, В. В.
  У статті проведений порівняльний аналіз архітектурно-дизайнерських вирішень існуючих у м. Києві 12 ресторанів з китайськоюкухнею. Розглянуті деякі питання вирішення генерального плану, функційногозонування, планування, оздоблення, прийнятих меблів та колористики в цихоб’єктах. Аналізується поєднання традицій національного китайськогозодчества та прийомів сучасного дизайну у формуванні просторової композиції ресторанних комплексів такого типу.
 • Документ
  Особливості об’ємно-просторового рішення лютеранської кірхи Св. Катерини у м. Києві
  (КНУБА, 2012) Бачинська, О.В.
  У статті розглядається походження лютеранських храмів Німеччини та типи їх об’ємно-просторового рішення; особливості об’ємної композиції лютеранської кірхи у м. Києві у порівнянні з храмами Німеччини.
 • Документ
  Основні тенденції зміни функцій споруд на вулиці Шевченка у м.Львові
  (КНУБА, 2012) Нетужилова, Н.В.
  У статті розглянуто та зведено у таблиці основні етапи розвитку промисловості на вул. Шевченка (одній з важливих магістральних вулиць) у м. Львові. Проаналізовано розвиток промисловості на основі поділу на три найважливіші періоди розвитку міста: польсько-австрійський, радянський та сучасний. На основі проведених досліджень виділено основні функції, притаманні будівлям даної вулиці, встановлено тенденції зміни функцій у різні часові періоди та виділено відсоток промислових споруд, що мають потенціал до архітектурно-функціональної адаптації.
 • Документ
  Перетворення архітектурного середовища пенітенціарних закладів
  (КНУБА, 2012) Третяк, Ю. В.
  У статті висвітлено проблеми еволюції та розвитку архітектурного середовища пенітенціарних закладів на різних рівнях. Розглянуто методологічні засади, закономірності перетворень та критерії моделювання середовища виправного закладу як складної архітектурної системи, яка еволюціонує.
 • Документ
  Типи архітектурно-просторової композиції готелів
  (КНУБА, 2012) Рогожникова, О. Є.
  У статті розглянуто залежність об’ємно-просторової композиції готелів від варіантів взаємного розташування двох основних функціональних груп – житлової та громадської. Виявлені три типи композиції готельних будинків та комплексів – централізована, блочна та розосереджена чи павільйонна.
 • Документ
  Сучасні системи природного освітлення : полі світловоди
  (КНУБА, 2012) Радомцев, Д. О.
  На сучасному етапі розвитку світлотехнічних наук створено багато інженерних вирішень щодо задовільнення вимог природної освітленості у складних об’ємно-планувальних умовах. Одним з них є використання гібридних систем природного освітлення, що уловлюють та транспортують природній світловий потік за допомогою світловодів. У статті поданий огляд існуючих систем та перспективи щодо їх подальшого дослідження.
 • Документ
  Проектування сучасних торгівельно- розважальних комплексів
  (КНУБА, 2012) Попова, О. О.
  Стаття присвячена питанню будівництва торгівельно- розважальних комплексів. Розглянуто вітчизняний та закордонний досвід проектування цього типу будівель. Проведено аналіз в області функціонально- планувальних особливостей ТРК.
 • Документ
  Передумови розвитку об’єктів громадського обслуговування на складних територіях
  (КНУБА, 2012) Откаленко, М. Ю.
  В статті визначено умови створення об’єктів громадського обслуговування на складних територіях (далі ОГОнаСТ), деякі закономірності їх розташування в межах міста й поза ними; розглянуто основні види складних територій України та архітектурно-конструктивні методи їх освоєння. Встановлено взаємозв’язок формуючих факторів, намічено базову модель класифікації ОГОнаСТ.
 • Документ
  Особенности архитектурного проектирования гольф клубов
  (КНУБА, 2012) Андрианова, А. А.; Рябченко, С. В.
  В статті розглянуті основні елементи, які входять до складу гольф клубів (поля для ігор та тренування, клубна будівля, обслуговуюча інфраструктура). Виявлені особливості архітектурного проектування цих елементів. Визначені перспективи розвитку будівель та споруд для гри у гольф на території України.
 • Документ
  Зв’язок контекстно-чутливих систем з архітектурою
  (КНУБА, 2012) Аранчій, Д.О.
  Розглянуто сучасні методи формотворення в архітектурі, класифіковано їх за основними ознаками щодо динамічності та контекстуальної чутливості. Виокремлено динамічні системи, чутливі до контексту. Означено перспективні методи проектної практики.
 • Документ
  Відповідність стильових характеристик благоустрою і архітектурного середовища
  (КНУБА, 2012) Щурова, В. А.
  Проведено порівняльний аналіз стильових особливостей архітектурного і ландшафтного середовища. Проаналізовано історичні та сучасні стилі ландшафтної архітектури. Запропоновані шляхи нового змісту міського простору, які інтегрують історичні, природні і антропогенні елементи в єдине ціле.
 • Документ
  Методика проектування житла як соціального генератора суспільства
  (КНУБА, 2012) Карпова, Л. В.
  У статті аналізуються проблеми проектування житла від радянських часів до нашого часу. Проаналізовані методи та перспективи сучасного проектування.
 • Документ
  Экологические проблемы создания экопосилений в Украине
  (КНУБА, 2012) Лобова, А. И.
  У статті розглянуті питання, пов'язані зі стійким розвитком, описані основні проблеми та напрями сталого розвитку, дано поняття і напрямки створення стійкого міста, намічені основні етапи в проектуванні.