Архітектурний проєкт. Житловий будинок середньої поверховості : методичні вказівки та завдання до виконання курсового проєкту

Ескіз

Дата

2024

Автори

Русевич, Тетяна Вікторівна
Серьогін, Юрій Іванович
Ткачук, Ольга Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання курсового проєкту. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і АП, житлове будівництво

Бібліографічний опис

Архітектурний проєкт. Житловий будинок середньої поверховості : методичні вказівки та завдання до виконання курсового проєкту : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191«Архітектура та містобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Т. В. Русевич, Ю. І. Серьогін, О. В. Ткачук. – Київ : КНУБА, 2024. – 33 с. : іл. - Бібліогр. : с. 21.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced