Історичний огляд розвитку вулично-дорожньої мережі м. Києва

Ескіз

Дата

2015

Автори

Осєтрін, М. М.
Дворко, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дається визначення поняття «вулично-дорожньої мережі» та дається огляд розвитку ВДМ міста Києва. Позначено основні етапи становлення ВДМ та нормативні документи, що регламентували її розвиток. Коротко охарактеризовано сучасний стан ВДМ м.Києва.

Опис

Ключові слова

вулично-дорожня мережа (ВДМ), планувальна структура міста, хронологія розвитку міста, генеральний план розвитку міста, улично-дорожная сеть (УДС), плановая структура города, хронология развития города, генеральный план развития города

Бібліографічний опис

Осєтрін М. М. Історичний огляд розвитку вулично-дорожньої мережі м. Києва / М. М. Осєтрін, О. М. Дворко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відпов. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 339-346. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset