Глиноцементне закріплення слабких основ фундаментів неглибокого закладання

Ескіз

Дата

2017

Автори

Абед Самар, Фаріс

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У дисертації досліджується вплив добавок бентонітових глин і рідкого скла на міцність, деформативність і інші властивості ґрунтоцементного закріплення слабкої основи експериментальний пошук складу ґрунтоцементних сумішей з добавками бентонітових глин і рідкого скла для забезпечення достатності закріплення при використанні бурозмішувальної технології; визначення характеристик міцності і деформативних характеристик зразків закріпленого ґрунту в лабораторних умовах і в натурі. Встановлено закономірності впливу композитного складу ґрунтоцементних сумішей з додаванням бентонітової глини і рідкого скла на фізико-механічні характеристики закріпленого ґрунту: у складі ґрунтоцементної суміші добавки 22 бентонітової глини 1…2,5 % і рідкого скла 1 % по вазі від кількості цементу, міцність для піщаної основи після закріплення складає 13…20 МПа, а для суглинистої 8…10 МПа. При цьому у випадку піщаної основи збільшення кількості глини приводить до істотного збільшення міцності ґрунтоцементної суміші, в той час як у випадку суглинистої основи таке збільшення не спостерігається. Розрахунок з використанням числового моделювання для підтвердження ефективності запропонованої методики закріплення проводився з використанням різних розрахункових комплексів АСНД «VESNA» і ПК «ЛІРА». Методика закріплення була впроваджена на експериментальних будівельних майданчиках м. Києва та забезпечила підвищення міцності і екологічний захист від органічних речовин при застосуванні глиноцементного розчину з добавками рідкого скла для закріплення ґрунтової основи фундаментів за бурозмішувальною технологією. На двох експериментальних майданчиках м. Києва, де була застосована запропонована методика закріплення основи фундаментів, було підтверджено отримання до 20% економічної ефективності при влаштуванні фундаментів із застосуванням бурозмішувальної технології для закріплення слабкої основи.

Опис

Ключові слова

ґрунтоцементний вертикальний елемент, закріплення, слабкі ґрунти, добавки, бентонітова глина, бурозмішувальна технологія, числове моделювання

Бібліографічний опис

Абед Самар Фаріс, Глиноцементне закріплення слабких основ фундаментів неглибокого закладання:автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.02/Абед Самар Фаріс; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури .-Київ:КНУБА,2017 .-24 с.-(іл) .-Бібліогр.:с.20-21 .-б.ц.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset