Спортивна морфологія : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2021

Автори

Колядич, Оксана Іванівна
Шлапак, Тетяна Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Спортивна морфологія». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і семестрового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, морфологія спортивна

Бібліографічний опис

Спортивна морфологія : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі О. І. Колядич, Т. І. Шлапак. - Київ : КНУБА : Талком, 2021. - 26 с. : - Бібліогр. : с. 24 - 25.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset