Методика розв’язання типових задач технологічної механіки пружнопластичного стрижня з врахуванням нелінійних властивостей матеріалу

Ескіз

Дата

2009

Автори

Хромов, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для задач складного навантаження стрижня представлені математичні моделі та універсальна процедура визначення напружень на основі розв’язання диференціальних рівнянь течії з врахуванням нелінійних властивостей матеріалу. Наведені приклади чисельного вирішення технологічних задач.

Опис

Ключові слова

механіка пружнопластичного стрижня, стрижневі конструкції, теорія пластичності, метод скінчених елементів

Бібліографічний опис

Хромов І. В. Методика розв’язання типових задач технологічної механіки пружнопластичного стрижня з врахуванням нелінійних властивостей матеріалу / І. В. Хромов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 110 - 119. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset