Вдосконалення астрономо-геодезичних методів визначення поверхні локального геоїда

Ескіз

Дата

2013

Автори

Гончаренко, Олександр Степанович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено і теоретично обґрунтовано новий метод визначення відхилень прямовисних ліній та поверхні геоїда, особливостями якого є використання високоточної зенітної камери та супутникових засобів, що дозволило підвищити точність вимірювань за рахунок використання оригінальних технічних рішень конструкції ВЗК. Результати експериментальних досліджень підтвердили правильність теоретичних положень та підвищення точності визначення відхилень прямовисних ліній.

Опис

Ключові слова

відхилення прямовисної ліні, геоїд, високоточна зенітна камера, засоби GPS

Бібліографічний опис

Гончаренко О. С. Вдосконалення астрономо-геодезичних методів визначення поверхні локального геоїда : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Гончаренко Олександр Степанович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2013 . - 18 с. - Бібліогр. : с. 16

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset