Вдосконалення астрономо-геодезичних методів визначення поверхні локального геоїда

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено і теоретично обґрунтовано новий метод визначення відхилень прямовисних ліній та поверхні геоїда, особливостями якого є використання високоточної зенітної камери та супутникових засобів, що дозволило підвищити точність вимірювань за рахунок використання оригінальних технічних рішень конструкції ВЗК. Результати експериментальних досліджень підтвердили правильність теоретичних положень та підвищення точності визначення відхилень прямовисних ліній.
Опис
Ключові слова
відхилення прямовисної ліні, геоїд, високоточна зенітна камера, засоби GPS
Бібліографічний опис
Гончаренко О. С. Вдосконалення астрономо-геодезичних методів визначення поверхні локального геоїда : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Гончаренко Олександр Степанович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2013 . - 18 с. - Бібліогр. : с. 16
Зібрання