Обґрунтування роздільного розрахунку та проектування водопровідних мереж питної та технічної води

Ескіз

Дата

2014

Автори

Кризський, М. М.
Омелянчук, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається обґрунтування норми водоспоживання питної води на одного мешканця. Приводяться напрями розробки та впровадження комплексу взаємопов'язаних техніко-організаційних заходів по оптимізації систем водопостачання, удосконаленню методів планування і економічного стимулювання. Проаналізована структура втрат води та основні причини їх формування. Розглянуто основні вимоги до технічної води, води для миття вулиць та води для поливу зелених насаджень.

Опис

Ключові слова

раціональне використання води, водопостачання, питомі витрати, водопровідна мережа, питна та технічна вода, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Кризський М. М. Обґрунтування роздільного розрахунку та проектування водопровідних мереж питної та технічної води / М. М. Кризський, М. В. Омелянчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. О. С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 24. – С. 7 - 13. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset