Досвід експлуатації каналізаційних колекторів в м.Києві

Ескіз

Дата

2013

Автори

Кризський, М. М.
Білик, А. О.
Іванько, А. Г.
Кислий, М. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Узагальнено досвід експлуатації самоплинних каналізаційних колекторів в м. Києві. Розглянуто конструкторсько-технологічні рішення трубопроводів та процеси, які в них відбуваються при транспортуванні стічних вод. Запропоновано технічні заходи, спрямовані на підвищення довговічності мереж водовідведення.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра технології будівельного виробництва, каналізаційні колектори, бетонні та залізобетонні вироби та матеріали, стічні води, сірководень, газова корозія, канализационные коллектора, бетонные и железобетонные изделия и материалы, сероводород, газовая коррозия, sewers, concrete and reinforced-concrete wares and materials, waste water, hydrogen sulfide (hydrogen sulphide), gas-phase corrosion

Бібліографічний опис

Досвід експлуатації каналізаційних колекторів в м.Києві / М. М. Кризський, А. О. Білик, А. Г. Іванько, М. І. Кислий // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 21. – С. 24 - 36. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset