Відкрита система таємного голосування

Ескіз

Дата

2014

Автори

Вишняков, Володимир Михайлович
Пригара, Михайло Петрович
Воронін, Олексій Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано міжнародний досвід розробки електронних систем дистанційного голосування з використанням мережі Інтернет. Запропоновано, обґрунтовано та експериментально перевірено основні технічні рішення щодо побудови системи дистанційного голосування в Україні з врахуванням міжнародних вимог та існуючої технології проведення виборів.

Опис

Ключові слова

дистанційне голосування, Інтернет-технології, криптографічні алгоритми, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Вишняков В. М. Відкрита система таємного голосування / В. М. Вишняков, М. П. Пригара, О. В. Воронін // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і арх. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 20. – С. 110-115. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset