Міське господарство

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто навчальний посібник д.т.н., професора Національного університету водного господарства та природокористування Ткачука О.А. «Міcьке господарство» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньою програмою «Міське будівництво і господарство». В посібнику наведені основні поняття та принципи формування структури міського господарства, управління його об’єктами і підсистемами, планування розвитку виробничої інфраструктури міського господарства. Розглянуто питання передумов та проблем розвитку міст, сучасних тенденцій та методів управління, техніко-економічних показників розвитку підрозділів міського господарства, соціально-економічних основ формування життєвого середовища, ведення містобудівного моніторингу.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, кафедра міського господарства, міське господарство, структура міського господарства, управління об’єктами міського господарства, виробнича інфраструктура міського господарства, містобудівний моніторинг, urban economy, structure of urban economy, managing facilities of urban economy, industrial infrastructure of urban economy, urban planning and monitoring, структура городского хозяйства, городское хозяйство, управление объектами городского хозяйства, производственная инфраструктура городского хозяйства, градостроительный мониторинг
Бібліографічний опис
Міське господарство / О. І. Сингаївська, Г. Ю. Васильєва, О. С. Уcова, П. П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 532-537. - Бібліогр. : 1 назва.
Зібрання