Стохастичні параметричні коливання пружних систем з урахуванням їх попередніх станів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Ворона, Ю. В.
Лук’янченко, О. О.
Костіна, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Побудова редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пружних систем з урахуванням їх попередніх станів виконана на основі методів скінченних елементів, узагальнених координат, асимптотичного методу і функціонального підходу. Задача стохастичної стійкості сформульована в середньому відносно моментних функцій фазових координат першого порядку. Задача розв’язана за допомогою 7-стадійного безперервного методу Рунге-Кутта 5-го порядку і вкладених формул Дормана-Прінса. В якості прикладу досліджена стохастична стійкість параметричних коливань пружної системи з одним ступенем вільності з урахуванням її попередніх станів.
Опис
Ключові слова
параметричні коливання, стохастична стійкість, моментні функції, редукована модель, кафедра будівельної механіки, кафедра теоретичної механіки
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Стохастичні параметричні коливання пружних систем з урахуванням їх попередніх станів / Ю. В. Ворона, О.О. Лук’янченко, О.В. Костіна // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 92. – С. 102-113. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання