Напрямки підвищення територіальної ємності кварталів міської забудови

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто напрямки підвищення територіальної ємності міської забудови, такі як підземна урбаністика, надземна урбаністика, вертикальна урбаністика. Був проведений аналіз понять екологічна ємність території, ландшафтна ємність території, демографічна ємність території, ємність території.
Опис
Ключові слова
екологічна ємність території, ландшафтна ємність території, демографічна ємність території, ємність території, підземна урбаністика, надземна урбаністика, вертикальна урбаністика, експлуатовані покриття, экологическая емкость территории, ландшафтная емкость территории, демографическая емкость территории, емкость территории, подземная урбанистика, надземная урбанистика, вертикальная урбанистика, эксплуатируемые покрытия, cological capacity of the territory, landscape capacity of the territory, demographic capacity of the territory, capacity of the territory, underground urban planning, elevated urbanistics, vertical urbanistics, exploited coverings, кафедра землеустрою і кадастру
Бібліографічний опис
Бакун К. С. Напрямки підвищення територіальної ємності кварталів міської забудови / К. С. Бакун, А. М. Плешкановська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 190 - 195. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання