Визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства на основі економетричних моделей

Ескіз

Дата

2011

Автори

Федосова, О. В.
Молодід, О. О.
Теренчук, С. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Показано, що визначення рівня економічної безпеки підприємства неможливе без оцінки його прибутку. На основі аналізу фінансових звітів 13 будівельних підприємств засобами електронних таблиць MS EXEL побудовано і досліджено економетричну модель прибутку підприємства.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, будівельне підприємство, регресія, економетрична модель, кореляційно-регресійний аналіз, гомоскедастичність, гетероскедастичність, кафедра технології будівельного виробництва, кафедра економіки будівництва, кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Федосова О. В. Визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства на основі економетричних моделей / О. В. Федосова, О. О. Молодід, С. А. Теренчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 5. – С. 117 - 119. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset