Побудова співвідношень МСЕ для просторового попередньо напруженого скінченого елемента

Ескіз

Дата

2009

Автори

Легостаєв, А. Д.
Гречух, Н. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Передбачено побудувати співвідношення просторового скінченного елемента, який дає змогу створювати моделі як тонких, так і не тонких оболонок і пластин з одношаровою апроксимацією конструкції по товщині з використанням лінійного закону змінювання розв’язувальної функції в межах СЕ, що дасть змогу отримати задовільні результати при мінімальному числі невідомих. Спрощена апроксимація переміщень може привести до спотворення модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. Для компенсації такого явища передбачені два прийоми: вводиться гіпотеза про постійність напружень, орієнтованих по нормалі до серединної поверхні, та враховується змінність геометричних параметрів по товщині оболонки.

Опис

Ключові слова

обчислення матриці жорсткості СЕ, апроксимація переміщень, гіпотеза про постійність напружень, змінність геометричних параметрів, попередньо напружений скінчений елемент, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Легостаєв А. Д. Побудова співвідношень МСЕ для просторового попередньо напруженого скінченого елемента / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 65 - 76. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset