Біогазові комплекси закритого типу на біомасі відходів тваринництва як елементи забезпечення регіонального розвитку

Ескіз

Дата

2015

Автори

Антикова, Ю. В.
Коцар, О. М.
Мандельштам, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті біогазові комплекси закритого типу (БГК ЗТ) в якості елементу екологічної інфраструктури місцевого самоврядування громад, для використання на місцях біомаси відходів як альтернативного відновлювального джерела енергії (ВДЕ) та екологічно безпечних біосубстратів з високими удобрювальними властивостями та їх вклад в забезпечення сталого розвитку регіонів. Наведені переваги «зеленого» проектування та будівництва БГК ЗТ на засадах енергоефективної архітектури. Визначено, що БГК ЗТ як елемент екологічної інфраструктури відповідає вимогам охорони довкілля, безпеки життєдіяльності людини, екологічно чистого виробництва та є оптимальними з позицій ресурсозбереження, вартості та окупності капітальних вкладень.

Опис

Ключові слова

екологічна інфраструктура, біогазові комплекси закритого типу (БГК ЗТ), біомаса відходів, альтернативні відновлювані джерела енергії (ВДЕ), біогаз, біосубстрат, грунтові суміші, родючість грунтів, енергоефективна архітектура

Бібліографічний опис

Антикова Ю. В. Біогазові комплекси закритого типу на біомасі відходів тваринництва як елементи забезпечення регіонального розвитку / Ю. В. Антикова, О. М. Коцар, О. С. Мандельштам // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . О. С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 25. - С. 14 - 20. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset