Наукові засади доповнюваності стадій розвитку регулярних розпланувань

Ескіз

Дата

2015

Автори

Кутузова, Т. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті закономірності архітектоніки сталих елементів історичного каркасу, динамічності розвитку структурних елементів та вибірковості взаємодії різномасштабних домінант набули узагальнення за принципом доповнюваності стадій композиційного розвитку регулярних розпланувань

Опис

Ключові слова

регулярні розпланування, архітектоніка сталих елементів, динамічність структурного розвитку, резервність ділянок плану, вибірковість різномасштабних домінант, регулярная планировка, архитектоника элементов, динамичность структуры, резервность, выборочность доминант, regular planning, architectonic elements, dynamic structure, reserve, selectivity dominants

Бібліографічний опис

Кутузова Т. Ю. Наукові засади доповнюваності стадій розвитку регулярних розпланувань / Т. Ю. Кутузова // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 253 - 257. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset