Особенности технологии изделий на основе прессованого гипсового камня

Ескіз

Дата

2013

Автори

Чистяков, В. В.
Гафткович, А. Е.
Лукашук, М. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Знання

Анотація

В роботі досліджено можливість виготовлення пресованих гіпсових виробів. Встановлено , що одразу після пресування границя міцності пресованих гіпсових зразків становила 13,7-18,6 МПа. У віці 28 діб гарячепресованих зразків фіксувалася максимальна міцність – 48,5 МПа, що в 1,4 раза більше у порівняні із зразками, відформованими при 20 °С (37,5 МПа). Запропоновано замість статичного пресування використовувати технологію вібропрасування, що дозволила зменшити питомий тиск на порядок. This paper investigates the possibility of manufacturing pressed gypsum products. Found that immediately after pressing the boundary strength extruded plaster samples was 13,7-18,6 MPa. At the age of 28 days the samples hot-fi xed maximum strength - 48.5 MPa, which is 1.4 times more compared with samples molded at 20 ° C (37.5 MPa). A static compaction instead use technology vibroprasuvannya, thus reducing the specifi c pressure of the order.

Опис

Ключові слова

прессованный гипсовый камень, гидроксилирование частиц гипса, гипс

Бібліографічний опис

Чистяков В. В. Особенности технологии изделий на основе прессованого гипсового камня / В. В. Чистяков, А. Е. Гафткович, М. С. Лукашук / Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. // Державне підприємство "НДІБМВ" ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ Знання, 2013. - Вип. 48. - С. 154 - 157. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset