Вип. 48

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/74

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Особенности технологии изделий на основе прессованого гипсового камня
  (Знання, 2013) Чистяков, В. В.; Гафткович, А. Е.; Лукашук, М. С.
  В роботі досліджено можливість виготовлення пресованих гіпсових виробів. Встановлено , що одразу після пресування границя міцності пресованих гіпсових зразків становила 13,7-18,6 МПа. У віці 28 діб гарячепресованих зразків фіксувалася максимальна міцність – 48,5 МПа, що в 1,4 раза більше у порівняні із зразками, відформованими при 20 °С (37,5 МПа). Запропоновано замість статичного пресування використовувати технологію вібропрасування, що дозволила зменшити питомий тиск на порядок. This paper investigates the possibility of manufacturing pressed gypsum products. Found that immediately after pressing the boundary strength extruded plaster samples was 13,7-18,6 MPa. At the age of 28 days the samples hot-fi xed maximum strength - 48.5 MPa, which is 1.4 times more compared with samples molded at 20 ° C (37.5 MPa). A static compaction instead use technology vibroprasuvannya, thus reducing the specifi c pressure of the order.
 • Документ
  Підвищення вогнестійкості гіпсокартонних плит
  (Тов-во "Знання" України, 2013) Захарченко, Петро Володимирович; Гавриш, Олександр Михайлович; Калугіна, Ольга Миколаївна
  В статті розглянуто шляхи створення ефективних композиційних дисперсних систем для подальшого використання в виробництві гіпсокартонних плит підвищеної пожежостійкості. Наведені результати досліджень по введенню цеоліту в гіпсове в’яжуче. In the article the way of effective composite dispersions for use in the manufacture of gypsum board increased fi re resistance. The presented results of studies on the introduction of the zeolite in the gypsum binder.
 • Документ
  Особливості складу та структуроутворення композитів на основі енергозберігаючої модифікованої зологіпсоцементної в’яжучої речовини для виготовлення виробів зовнішнього опорядження будинків
  (Тов-во "Знання" України, 2013) Гасан, Юрій Гусейнович; Кучерова, Галина Василівна; Сергієнко, О. В.
  В статті наведено результати досліджень водостійкості та порової структури штучного каменю матеріалів на основі штучного каменю економічної модифікованої зологіпсоцементної в’яжучої речовини, наведено механізм його структуроутворення. На основі досліджень фізико- технічних характеристик та довговічності розчинів та легких бетонів на зологіпсоцементній в’яжучій речовині показана можливість застосування композитів на основі такої модифікованої в’яжучої речовини для зовнішнього опорядження будинків. This article presents the results of studies of water resistance and pore structure of artifi cial stone materials based on artifi cial stone zolohipsotsementnoyi economic modifi ed binders are given mechanism of structure formation. Based on studies of physical and technical characteristics and durability of lightweight concrete solutions and to zolohipsotsementniy binders and the possibility of the use of composites based on such modifi ed binders for exterior decoration of buildings.
 • Документ
  Екологічна сертифікація гіпсокартонних плит – крок в євроінтеграційних процесах української будівельної галузі
  (Тов-во "Знання" України, 2013) Гавриш, Олександр Михайлович; Калугіна, Ольга Миколаївна
  В статті розглянуто особливості екологічної сертифікації гіпсових будівельних матеріалів. Приведені відомості про вітчизняні органи з сертифікації товарів та послуг у відповідності до українського законодавства. Визначені критерії оцінки життєвого циклу будівельних матеріалів та наведені основні природоохоронні заходи, виконані компанією КНАУФ на українських підприємствах. The article describes the features of ecological certifi cation of gypsum building materials. The statements about Ukrainian agencies for certifi cation of goods and services in accordance with Ukrainian legislation. The criteria for evaluation of the life cycle of building materials and environmental protection are the main activities performed by Knauf to Ukrainian enterprises.
 • Документ
  До питання відродження індустріального житлового будівництва в Україні
  (Тов-во "Знання" України, 2013) Величко, В. О.; Старчук, Т. В.; Старчук, Ярослав Володимирович; Старчук, Володимир Нікіфорович
  На основі гнучких технологій виробництва будівельних конструкцій запропонована нова система індустріального економічного енергоефоктивного домобудування. Propose a new system of industrial energy-effi cient building construction based on fl exible manufacturing technologies of building constructions.
 • Документ
  Еластичні гідроізоляційні покриття на основі композиційних цементів
  (Товариство "Знання" України, 2013) Суханевич, Марина Володимирівна; Зоріна, А. Д.; Протаковський, В.
  У статті досліджено ефективність використання композиційних цементів та різних видів стирол-акрилових водних дисперсій для отримання гідроізоляційних покриттів підвищенної еластичності The article investigated the effectiveness of the composite cement and various types of styrene-acrylic aqueous dispersions coatings for waterproofi ng superior elasticity
 • Документ
  Дослідження процесів структуроутворення гідроізоляційних покриттів проникної дії на основі шлакомісткого цементу, модифікованого добавками цеоліту та солей-електролітів
  (Тов-во "Знання" України, 2013) Пушкарьова, Катерина Костянтинівна; Суханевич, Марина Володимирівна; Бондар, К. В.
  У статті з використанням фізико-хімічних методів аналізу досліджено склад та структуру продуктів гідратації гідроізоляційних покриттів проникної дії на основі шлакомісткого цементу, модифікованого добавкою природного цеоліту та комплексом солей-електролітів в пізні строки твердіння.
 • Документ
  Дослідження процесів структуроутворення штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини та їх врахування при уточненні методики визначення водостійкості
  (Товариство "Знання" України, 2013) Гасан, Юрій Гусейнович; Тарасевич, Віталій Іванович; Червенко, Євгеній Миколайович
  В статті розглянуто питання про можливість підвищення експлуатаційних характеристик матеріалів на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини та наведений вплив модифікуючих добавок на процеси структуроутворення штучного каменю. Запропоновані уточнення до методики визначення водостійкості будівельних матеріалів, які містять у своєму складі повітряні в’яжучі речовини. Іn the article a questions about the possibility of improving the performance of materials based on modifi ed gypsumcementputstsolan binder and shows the infl uence of modifying additives on structure formation processes of artifi cial stone. Proposed refi nements to the method of determining the water resistance of building materials that contain binders air hardening.