Розмірна структура архітектурної форми

Ескіз

Дата

2013

Автори

Негай, Г. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянута проблема визначення елементів розмірної структури для аналізу і співрозмірності та гармонізації архітектурної форми. Дана проблема постала у зв’язку з переходом на комп’ютерне проектування, яке вимагає однозначності й обгрунтованності її з точки зору візуального сприйняття і оцінки гармонійності архітектурної форми. Запропоновано концепцію структурно-рівневої диференціації архітектурної форми та визначення її розмірної структури в межах полів толерантності.

Опис

Ключові слова

співрозмірність, гармонія, розмірна структура, поле толерантності, структурні рівні

Бібліографічний опис

Негай Г. А. Розмірна структура архітектурної форми / Г. А. Негай // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 89-96. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced