Пристрій контролю захисних властивостей електромагнітних екранів

Ескіз

Дата

2011-11-04

Автори

Глива, Валентин Анатолійович
Левченко, Лариса Олексіївна
Панова, Олена Василівна
Азнаурян, Ірина Олександрівна
Подобєд, Іван Мефодійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

Анотація

Пристрій контролю захисних властивостей електромагнітних екранів, який складається з персонального комп'ютера, лілій зв'язку і модуляційного датчика магнітного поля, який відрізняється тим, що осердя модуляційного датчика вироблене з аморфного магнітом'якого сплаву

Опис

Патент на корисну модель

Ключові слова

захисні властивості, аморфний магнітом'який сплав, пристрій контролю, електромагнітний екран

Бібліографічний опис

Пристрій контролю захисних властивостей електромагнітних екранів : пат. 58604 Україна: 19 UA, 11 58604, 51 МПК (2011.01), G01L 9/00 / В. А. Глива, Л. О. Левченко, О. В. Панова, І. О. Азанурян, І. М. Подобєд // ДП «Український інститут інтелектуальної власності». – u 2011 03018; заявл. 15.03.2011; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset