Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльно¬сті в Україні:

Анотація
У монографії висвітлено основні засадничі підходи до інноваційно- інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки України (на прикладі будівельної галузі). Особлива увага приділена зростанню ролі держави в регулюванні інвестицій підприємств України, створенню позитивного інвестиційного клімату, для залучення вітчизняних і зарубіжних інвесторів, розвитку реальних і фінансових інвестицій. Окремо висвітлена загальна методологія створення технологічних парків у вітчизняних умовах та окремі аспекти їх (парків) функціонування. В цій частині формулюються основні припущення нової наукової гіпотези та на відповідній основі визначаються та пояснюються головні загальні моделі теорії технопарків. Розраховано на наукових працівників, керівників, державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств і фінансових установ, викладачів, аспірантів, студентів, а також на широке коло читачів.
Опис
Ключові слова
інноваційно-інвестиційна діяльність, економіка України, фінансові інвестиції, кафедра охорони праці та навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні : монографія / В. Г. Федоренко [та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Екон. школа академіка УАН В. Г. Федоренка. - К. : ДКС Центр, 2018. — 442 с. - Бібліогр. : с. 370 - 389