Інформаційні системи маркетингу

Ескіз

Дата

2024

Автори

Дименко, Р. А.
Марченко, С. М.
Романенко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять короткий зміст дисципліни «Інформаційні системи маркетингу» для практичного вивчення курсу. Наведено рекомендації для виконання розрахунково робіт за допомогою комп’ютера, завдання для індивідуальної роботи та методичні матеріали до її виконання з навчальної дисципліни «Інформаційні системи маркетингу. Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

системи інформаційні, маркетинг, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Бібліографічний опис

Інформаційні системи маркетингу : методичні вказівки до виконання практичних занять : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Р. А. Дименко, С. М. Марченко, О. В. Романенко. – Київ : КНУБА, 2024. – 60 с. - Бібліогр. : с. 59.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced