Формирование живой материи в водных средах: факторы гравитации, гидродинамики и континуальной электродинамики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Симонов, И. Н.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Гравітаційне поле проникає всюди, воно не екранується. Це створює для гравітаційного впливу деяку перевагу. Формування живої матерії у водному середовищі пов'язано із взаємозалежними гідродинамічними, електромагнітним і гравітаційним полями. Представлені рівняння континуальної гравітації. Ієрархія структури фізичного простору дворівнева. Перший рівень визначається континуальними електромагнітними полями, структурними частинками матерії, другий - масою і гравітацією.
Опис
Ключові слова
континуальна електродинаміка, гравітація, ієрархія, фізичний простір, структура, водні середовища, жива матерія, континуальная электродинамика, гравитация, иерархия, физическое пространство, структура, водные среды, живая материя, of the continual electrodynamics, gravitation, hierarchy, physical space, structure, water environment, living matter
Бібліографічний опис
Симонов И. Н. Формирование живой материи в водных средах: факторы гравитации, гидродинамики и континуальной электродинамики / И. Н. Симонов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 338-345. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання