Спортивні ігри: футбол та футзал

Ескіз

Дата

2022

Автори

Калениченко, Руслан Арсенович
Наумець, Євген Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто вимоги до підготовки до практичних занять та самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

Опис

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, ігри спортивні, футбол, футзал

Бібліографічний опис

Спортивні ігри: футбол та футзал : методичні вказівки до вивчення курсу : для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / Р. А. Калениченко, Є. О. Наумець ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2022. – 24 с. - Бібліогр. : с. 22 - 23.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset