Дослідження пам'ятки архітектури кінця XVIII - початку XIX ст. - палацу Тора Ланге в селі Нападівка, Липовецького району, Вінницької області

Ескіз

Дата

2015

Автори

Смоляк, В. В.
Хороша, О. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті досліджено етапи становлення, тенденції історичного розвитку та особливості архітектуро-планувальних рішень пам‘ятки архітектури та містобудування національного значення кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. – палацу в селі Нападівка, Липовецького району, Вінницької області. Проведено історико-культурний та архітектурно-містобудівний аналіз основних періодів розквіту та занепаду будівлі. Визначено стилістичні, планувальні та інтер‘єрні вирішення пам‘ятки. Розглянуто питання необхідності подальшого гідного збереження та реставрації садиби Вінниччини.

Опис

Ключові слова

палац, садиба, фасад, маєток, планування, перебудова, архітектурна пам‘ятка, проект

Бібліографічний опис

Смоляк В. В. Дослідження пам'ятки архітектури кінця XVIII - початку XIX ст. - палацу Тора Ланге в селі Нападівка, Липовецького району, Вінницької області / В. В. Смоляк, О. І. Хороша // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 137-145. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset