Адаптивний спорт фізичного виховання і спорту: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Головко, Анатолій Михайлович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Адаптивний спорт». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і семестрового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
спорт адаптивний, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Адаптивний спорт фізичного виховання і спорту : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : А. М. Головко. - Київ : КНУБА, Талком, 2023. - 18 с.