Векторна інформація ліній електропередач

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто особливості практичного застосування цифрової фотограмметричної станції для векторизації ліній електропередач різної потужності. Описано організацію та застосування додаткових менеджерів шарів, параметрів, умовних знаків. Запропоновано використання умовного знака з окремих частин. Позначено логічність дешифрування мереж різної потужності та проблемність визначення їх положення.
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики і фотограмметрії, векторна інформація, менеджери шарів, параметрів, умовних знаків, стовпи електричних мереж, атрибути, частини умовного знака, векторная информация, менеджеры: слоев, параметров, условных знаков, столбы электросетей, атрибуты, части условного знака, vector information, manager of layers, manager of parameters, manager of conventional signs, electric poles, attributes, conventional sign components
Бібліографічний опис
Катушков В. О. Векторна інформація ліній електропередач / В. О. Катушков // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 185-188. - Бібліогр. : 1 назва.
Зібрання