Вип. 63

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  Про формулу "теоретична сума кутів" геодезичного ходу
  (КНУБА, 2017) Чопенко, Є. Ф.
  Встановлена закономірність, за якою можливо систематизувати геодезичні ходи. Для геодезичного ходу, обов'язковим є: встановлення напрямку ходу; визначення розташування виміряних кутів (праві, чи ліві); визначення форми ходу (замкнений, ввігнутий, опуклий, прямолінійний, нульовий). Доведені вирази до застосування, при обчисленні формули теоретичної суми кутів для конкретної форми геодезичного ходу. Наведено приклад застосування формули теоретичної суми кутів, при обчисленні геодезичного ходу.
 • Документ
  Застосування методів дистанційного контролю для моніторингу магістральних нафтопроводів і газопроводів
  (КНУБА, 2017) Чибіряков, В. К.; Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  Проаналізовано основи комплексного застосування різних видів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для вирішення завдань діагностики трубопровідних систем і моніторингу нафтопроводів і газопроводів. Розглянуто сучасні засоби виконання відео і тепловізірної зйомки газопроводів. Визначені задачі, які вирішуються відеотепловізірною зйомкою, для виконання контролю стану магістральних газопроводів із застосуванням надлегких літальних апаратів.
 • Документ
  Метод прямих у задачах стаціонарної теплопровідності для областей неканічної форми
  (КНУБА, 2017) Чибіряков, В. К.; Станкевич, А. М.; Краснєєва, А. О.
  Важливою особливістю методу прямих для розв'язування крайових задач математичної фізики є можливість розв'язувати задачі, визначені в області неканонічної форми. Традиційно при цьому використовувались аналітичні методи. В даній роботі пропонується методика розв'язування задач теплопровідності в областях неканонічної форми на основі чисельних методів, що значно розширює можливості методу прямих.
 • Документ
  Методи проведення досліджень мобільності населення міста
  (КНУБА, 2017) Осєтрін, М. М.; Беспалов, Д. О.; Дорош, М. І.
  Розглядаються методи проведення досліджень та аналізуються показники мобільності населення міста.
 • Документ
  Реставраційна галузь в Україні: проблеми, досягнення, відповідність світовим методикам реставрації
  (КНУБА, 2017) Орленко, М. І.
  Розглядаються проблеми, пов'язані з охороною та реставрацією пам'яток в Україні, проаналізовано відповідність українських реставраційних методик світовим методикам реставрації, наведено приклади унікальних методик, використаних на пам’ятках України.
 • Документ
  О приложении теории графов к решению некоторых практических задач
  (КНУБА, 2017) Забарило, А. В.
  Приведены основные типы задач, для решения которых могут быть применены средства и методы теории графов. Описаны базовые подходы, позволяющие получить соответствующие результаты для используемых моделей и интерпретировать их в исходной постановке.
 • Документ
  Одна імовірнісна модель процесу дифузії
  (КНУБА, 2017) Наголкіна, З. І.
  Досліджується мультиплікативне представлення розв’язку рівняння в частинних похідних, яке породжується відповідним представленням стохастичного рівняння, що моделює процеси дифузії
 • Документ
  Застосування принципів органічної архітектури при проектуванні готельних комплексів
  (КНУБА, 2017) Самойлович, В. В.
  Визначено сучасні вимоги щодо проектування і будівництва готельних комплексів в мальовничих куточках країни, розглянуто світовий досвід застосування та особливості проектування таких об’єктів, наведено приклад розробки дипломних проектів щодо розглянутої теми.
 • Документ
  Ліквідація заторів і забруднень в каналізаційних колекторах
  (КНУБА, 2017) Павлов, Є. І.
  Розглянуті методи ліквідації заторів і забруднень в каналізаційних колекторах і зроблено акцент на перспективних методах, що можуть забезпечити найбільш якісну прочистку каналізаційної мережі. Наведено конструкцію розробленої гідронасадки, яка забезпечує «ширяючий» режим прочистки з досягненням максимального ефекту очищення колекторів.
 • Документ
  Векторна інформація ліній електропередач
  (КНУБА, 2017) Катушков, В. О.
  Розглянуто особливості практичного застосування цифрової фотограмметричної станції для векторизації ліній електропередач різної потужності. Описано організацію та застосування додаткових менеджерів шарів, параметрів, умовних знаків. Запропоновано використання умовного знака з окремих частин. Позначено логічність дешифрування мереж різної потужності та проблемність визначення їх положення.
 • Документ
  Вплив кольору на формування внутрішнього простору лікувальних закладів
  (КНУБА, 2017) Стуконог, Н. О.
  Розглянуто основні фактори впливу кольору на формування комфортного внутрішнього простору лікувальних закладів. Стаття розкриває широке коло питань та факторів, які підносять актуальність проведення змін архітектурно-планувальній організації лікарень України до край важливого рівня. Розглянуто важливість застосування властивостей кольору при проектуванні лікарень та його впливу на психологічний і фізичний стан пацієнтів. Дослідженні особливості використання кольору для виділення основних функціональних зон, як засіб орієнтації у просторі та як засіб художньої виразності.
 • Документ
  Безпека під час руху в межах транспортно-пересадочних вузлів
  (КНУБА, 2017) Лиштва, М. О.; Рейцен, Є. О.
  Розглядається комплекс заходів для підвищення безпеки руху в межах транспортно-пересадочних вузлів м. Києва.
 • Документ
  Розрахунок товстої пластини модифікованим методом прямих
  (КНУБА, 2017) Левківський, Д. В.; Янсонс, М. О.
  У даній роботі досліджено напружено деформований стан товстої квадратної пластини. Зниження вимірності вихідних рівнянь теорії пружності виконується по двох просторових координатах за допомогою проекційного методу Бубнова-Петрова. У результаті утворюється замкнута система редукованих диференціальних рівнянь першого порядку, яка разом з граничними умовами, розв’язується методом дискретної ортогоналізації С.К. Годунова. Отримані результати були порівняні з відомими розв’язками. Акцент у роботі ставиться на обробку результатів.
 • Документ
  Дослідження проблемних аспектів національних природних парків: "Нижньосульський" та "Голосіївський"
  (КНУБА, 2017) Крельштейн, П. Д.; Бугаєнко, І. С.
  Висвітлена коротка характеристика національних природних парків «Голосіївський», «Нижньосульський». Визначено та проаналізовано проблеми невиконання законів щодо реєстрації та формування території національних природних парків в Державному земельному кадастрі, охарактеризовані плани використання цієї ділянки. Визначені та обумовлені наслідки цієї проблеми. Також за допомогою ГІС системи проаналізовано суміжні землеволодіння з національним парком, та вказані екологічні загрози від діяльності промислових об’єктів в безпосередній близькості до меж НПП.
 • Документ
  Вибір моделі управління потокорозподілом інженерної мережі в аварійній ситуації
  (КНУБА, 2017) Безклубенко, І. С.
  Використовуючи теорію графів, побудовані дві математичні моделі, які дозволяють ще на стадії проектування врахувати можливість аварійної ситуації і відключити аварійний вузол, оперативно змінити структуру і параметри магістральних та розподільчих мереж і забезпечити функціонування мережі. Проведено порівняльний аналіз цих математичних моделей і визначені умови для їх застосування.
 • Документ
  Місце містобудувного моніторингу в складі моніторингових систем
  (КНУБА, 2017) Смілка, В. А.
  Наведено огляд наукових думок про представлення міста як сукупності соціально-економічної, територіально-виробничої та демо-екологічної систем. Представлено опис моніторингових систем, які здійснюють спостереження за матеріальними об’єктами живої та неживої природи. Проаналізовано зв’язки таких систем з соціо-екологічною та містобудівною системами.
 • Документ
  Закономірність композиції
  (КНУБА, 2017) Кедровська, І. П.
  Визначаються найбільш усталені поняття закономірності, виявляються особливості закономірності в композиції, пропонуються основні засоби її реалізації.
 • Документ
  Розрахунок впливу похибок вимірювання температури конструкцій на точність геодезичних робіт
  (КНУБА, 2017) Шульц, Р. В.; Ісаєв, О. П.; Стрілець, В. С.
  Розглянуто питання вивчення впливу похибок вимірювання температури будівельних конструкцій при виконанні геодезичних робіт. Розглянуто елементарну модель лінійного розширення будівельної конструкції у вигляді стержня і виконано розрахунок середніх квадратичних похибок у визначенні його довжини внаслідок неточного вимірювання температури. Використовуючи теорію розмірних ланцюгів виконано розрахунок впливу похибки вимірювання температури при монтажі ланцюгу, що складається з 20 ланок. Досліджено три моделі кореляційних зав’язків між ланками ланцюгу та визначено вплив цих зав’язків на похибку замикаючої ланки. Встановлено, що при монтажі конструкції довжиною 200 м з 20 ланок, для забезпечення середньої квадратичної похибки замикальної ланки 5 мм достатньо виконувати вимірювання температури конструкцій з середньою квадратичною похибкою ± 2°.
 • Документ
  До розрахунку тривалості фільтроциклу швидкого фільтра при зміні швидкості фільтрування з часом
  (КНУБА, 2017) Кравчук, О. А.
  Розглянуто варіант роботи швидкого фільтра при істотній зміні з часом швидкості фільтрування. Представлено диференційні рівняння, які описують процес руху води в фільтруючому середовищі та інтенсивність видалення забруднень з неї. За результатами отриманого аналітичного розв’язку вихідних рівнянь запропоновано методику інженерного розрахунку технологічних часів і тривалості фільтроциклу. Приведені розрахункові залежності і рівняння ілюструються низкою прикладів з типовими вихідними даними.
 • Документ
  Зростання анти-архітектурних тенденцій і протиріч на вітчизняному ринку житлової нерухомості та обгрунтування термінологічного нововведення поняття динаміки у сучасну теорію архітектури
  (КНУБА, 2017) Книш, В. І.
  Досліджується зростання архітектурних тенденцій та протиріч на вітчизняному ринку житлової нерухомості, а також обґрунтована доцільність внесення у теорію архітектури додаткового складового її елемента під назвою ДИНАМІКА з метою визначення нового напрямку науковопрактичного підсилення дієздатності подолання супротиву процесів навколопроектної протидії.