Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів (модуль 1): методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять загальні положення основ матеріалознавства, короткі теоретичні відомості для виконання лабораторних робіт, порядок їх виконання, а також контрольні запитання. Призначено для студентів освітнього рівня бакалавр спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування».
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
матеріалозновство, матеріали конструкційні, технологія, кафедра професійної освіти
Бібліографічний опис
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів (модуль 1) : метод. вказів. до виконання лаборатор. робіт : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищ. освіти спец. 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. О. Шаленко ; А.А.Маслюк. - Київ : КНУБА, 2023. - 71 с. - Бібліогр. : с. 71.