Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів (модуль 1): методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Ескіз

Дата

2023

Автори

Шаленко, Вадим Олегович
Маслюк, Андрій Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні положення основ матеріалознавства, короткі теоретичні відомості для виконання лабораторних робіт, порядок їх виконання, а також контрольні запитання. Призначено для студентів освітнього рівня бакалавр спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування».

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

матеріалозновство, матеріали конструкційні, технологія, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів (модуль 1) : метод. вказів. до виконання лаборатор. робіт : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищ. освіти спец. 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. О. Шаленко ; А.А.Маслюк. - Київ : КНУБА, 2023. - 71 с. - Бібліогр. : с. 71.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset