Проблеми архітектурної організації екологічного та енергоефективного житла на прикладі екологічного блокованого житлового будинку в м. Полтава

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Конюк, А.
Данько, К.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті досліджено тенденції архітектурної організації екологічного та енергоефективного житла в Україні. Проаналізовано типи проведення розрахунків, виділені основні напрямки рішень за якими необхідно проводити розрахунки енергоефективності житла. Пріоритетними в рамках даного дослідження обрано архітектурно-планувальні особливості з конструктивним вирішенням. Досліджено вза-ємовплив та взаємозв'язок конструктивної схеми та матеріалів з формою будівлі, що встановлює певні обмеження або задає певний напрямок об'ємно-просторового та композиційно-стилістичного вирішення фасадів будівлі. Розглянуто місцеві екологічні матеріали, що мають потенціал вторинного використання, не забруднюючи оточуюче середовище. Виявлено, що великий потенціал екологічності та доступності серед місцевих традиційних матеріалів в Україні має така відновлювальна сировина як солома, яка просто перетворюється в будівельний матеріал, і легко може бути утилізована після багаторічного використання. Проаналізовано переваги та недоліки використання солом’яних блоків (панелей). В даній роботі запропоновано до аналізу проект енергоефективного житлового будинку по вул. Лисенка, в м. Полтава (район Червоний Шлях). Описано основні архітектурно- планувальні та об'ємно-просторові рішення будинку, обґрунтовано вибір основних конс-трукцій та будівельних матеріалів. Розраховано теплотехнічні характеристики конструкцій з визначенням необхідної товщини теплоізолюючих матеріалів. Доведено підвищення рівня екологічності будівлі у трьох напрямках: 1 - екологічність та відновлюваність матеріалів основних конструкцій (стін та перекриття); 2 - зменшення кількості енергії на виготовлення стін та монтаж (порівняно з звичайною цеглою - менше у 300 разів); 3 - вартість будівництва 1 м2 будівель із солом’яних панелей (блоків) може бути у 3 рази менше в порівнянні із традиційними конструктивними системами (цегла, залізобетонні перекриття). В статті продемонстровано яким чином архітектурно-планувальні та конструктивні прийоми можуть підвищити енергофективність будинку на прикладі проектного рішення еко-логічного блокованого житлового будинку в місті Полтава.
Опис
Ключові слова
архітектурно-планувальні прийоми, конструктивні прийоми, екологічні матеріали, солом’яні блоки, енергоефективність, architectural-planning methods, design methods, environmentally friendly materials, straw blocks, energy efficiency, кафедра архітектури будівель та містобудування
Бібліографічний опис
Конюк А. Проблеми архітектурної організації екологічного та енергоефективного житла на прикладі екологічного блокованого житлового будинку в м. Полтава / А. Конюк, К. Данько // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 11. – С. 112 - 120. – Бібліогр. : 34 назви.
Зібрання