Збереження та зміна - головні аспекти еволюції адаптивних архітектурних об'єктів

Ескіз

Дата

2012

Автори

Ковальчук К. К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній статті визначаються основні аспекти еволюції - збереження та зміна . Викладаються основи наукової гіпотези -поділ системи архітектурного об’єкта на дві взаємопов’язані підсистеми з консервативною та оперативною спеціалізацією, що реалізують основні аспекти еволюції архітектурного об’єкта.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, гнучність, адаптивна архітектура, еволюція, гибкость, адаптивная архитектура, эволюция, flexibility, adaptive architecture, evolution

Бібліографічний опис

Ковальчук К. К. Збереження та зміна - головні аспекти еволюції адаптивних архітектурних об'єктів / К. К. Ковальчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 31. - С. 39-45. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset