Моделювання та оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин і механізмів у процесі пуску/гальмування за критерієм мінімуму питомої енергії

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено всебічний аналіз режимів руху механізмів підйому вантажу мостовими кранамиу перехідних процесах пуску, гальмування, реверсування у межах двомасової моделі системи «вантаж-ний візок-канат-вантаж». Визначені закони руху вказаної системи та коефіцієнти динамічності. Для оптимальних режимів руху використаний критерій, який мінімізує значення питомої (загальної) енергії. Розглянуті умови, за яких у системі можливі вимушені коливання, резонанси, режими «биття» та ви- значені основні кінематичні характеристики. Задля проведення аналізу руху механічної системи викори- станий метод аналізу вимушених коливань Л.Д. Ландау – А.М. Косевича.
Опис
Ключові слова
моделювання, оптимізація, режиму руху, вантажопідйомні машини, механізми, перехідні процеси, критерій, мінімум, питома енергія, кафедра електротехніки та електроприводу
Бібліографічний опис
Човнюк Ю. В. Mоделювання та оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин і механізмів у процесі пуску/гальмування закритерієм мінімуму питомої енергії / В. Ю. Човнюк, М. Діктерук, О. Остапущенко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 89 - С. 24 - 28. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання