Збереження традиційного характеру середовища як складова пам’яткоохоронної діяльності в межах охоронних зон заповідників

Ескіз

Дата

2015

Автори

Апостолова-Сосса, Л. О.
Зливкова, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті особливості пам ’яткоохоронної діяльності в охоронних зонах заповідників. Відзначено визначну роль традиційного характеру історичного середовища в справі збереження історико-культурного надбання. Виділено основні характеристики і параметри містобудівного історичного середовища, які слід зберігати. Запропоновано заходи, що можуть практично забезпечити охорону нерухомих пам'яток у комплексі зі збереженням традиційного характеру середовища.

Опис

Ключові слова

традиційний характер історичного середовища, охоронні зони, збереження культурної спадщини, характеристики середовища, традиционный характер исторической среды, охранные зоны, сохранения культурного наследия, характеристики среды, traditional historical style of environment buffer zones, conservation of cultural heritage, environment properties, Кафедра міського господарства

Бібліографічний опис

Апостолова-Сосса Л. О. Збереження традиційного характеру середовища як складова пам’яткоохоронної діяльності в межах охоронних зон заповідників / Л. О. Апостолова-Сосса, О. О. Зливкова // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С. 34-41. – Бібліогр. : 3 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset