Мистецький розвиток Буковини в епоху модерну. Віденські та чернівецькі паралелі

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На рубежі XIX-XX cm. найпотужнішим осередком творчих пошуків Західної Європи стає Віденська художня школа. Чернівці як столиця найвіддаленішого Буковинського краю Дунайської монархії потрапляють під її вплив і перетворюються у справжню «метрополію мистецтв». Талановите використання різноманітних художніх засобів, форм і технологій зумовило формування унікального містобудівного ландшафту Чернівців, де історія та фольклор Буко- вини стали об'єктами творчих пошуків місцевих митців.
Опис
Ключові слова
Віденська художня школа, містобудівне середовище, творчий простір Буковинського регіону, мистецька освіта, кафедра рисунку і живопису
Бібліографічний опис
Біленкова С. В. Мистецький розвиток Буковини в епоху модерну. Віденські та чернівецькі паралелі / С. В. Біленкова // Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії : зб. наук, праць. / НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; гол. ред. Г. Скрипник. — К., 2010. - Вип. 10 - С. 73-78. - Бібліогр. : 19 назв.