Лінійні та інтегральні схеми : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Ескіз недоступний
Дата
2022
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені короткі теоретичні відомості, порядок виконання, запитання для самоперевірки під час виконання лабораторних робіт з курсу “ Лінійні та інтегральні схеми ”. Лабораторнi роботи виконуються з використанням можливостей програмного пакета Electronics Workbench. Призначено для студентів спеціальностті 123 «Компютерна інженерія» галузі знань12 «Інформаційні технології».
Опис
Ключові слова
схеми лінійні, схеми інтегральні
Бібліографічний опис
Німченко, Т. В. Лінійні та інтегральні схеми : метод. вказів. до виконання лабораторних робіт : для студ. спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / Т. В. Німченко, Ю. І. Хлапонін ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2022. - 68 с.