Використання інструментів фінансового та бюджетного менеджменту в управлінні розвитком території

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто актуальні проблеми функціонування міського господарства. На основі узагальнення теоретичного та практичного вітчизняного і зарубіжного досвіду запропоновано рекомендації щодо підвищення результативності управління фінансовими потоками території.
Опис
Ключові слова
Кафедра міського господарства
Бібліографічний опис
Денисенко Н. О. Використання інструментів фінансового та бюджетного менеджменту в управлінні розвитком території / Н. О. Денисенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С. 173-179. - Бібліогр : 3 назв.
Зібрання