Теоретичне та експериментальне дослідження руху матеріалу в гладкому обертовому барабані

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Автори
Назаренко, Іван Іванович
Клименко, Микола Олександрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Незважаючи на значну кількість робіт, присв'ячених опису руху матеріалу в обертовому барабані, переважна більшість авторів схиляється до використання одного з двох наступних підходів. "Одночастковий" підхід [2, 4, 6], при якому розглядається рівновага окремої частки, або метод "в'язких потоків" [3, 5], відповідно до якого рух матеріалу розглядається як потік в'язкопластичного середовища.
Опис
Ключові слова
рух матеріалу в обертовому барабані, потік в'язкопластичного середовища, циркуляційний рух, кафедра машин і обладнання технологічних процесів
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Теоретичне та експериментальне дослідження руху матеріалу в гладкому обертовому барабані / І. І. Назаренко, М. О. Клименко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2002. - Вип. 12. - С. 35-42. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання