Вип. 12

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/305

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 28
 • Документ
  Использование греющих панелей из резистивных композиционных материалов для отогрева промерзших грунтов
  (КНУБА, 2002) Гузий, С. Г.; Добровольский, А. Г.
  В данной статье рассматривается отогрев промерзших грунтов при помощи поверхностного оттаивания. На сегодняшний день известны несколько подходов, которые реализуются для данного вида отогрева: сжигание дров и применение проволочных нагревателей с последующим утеплением поверхности специальными тепляками. Данные подходы неприменимы в условиях городского хозяйства и поэтому актуальным является поиск новых средств и приемов для осуществления данного процесса
 • Документ
  Оптимізація рецептур полімербетону для влаштування підлог з високими антикорозійними властивостями
  (КНУБА, 2002) Лівінський, М. О.
  Мета експерименту - побудова емпіричної математичної моделі, що в подальшому може бути використана для відшукання оптимального складу компонентів, які забезпечують гарантовану якість на всіх просторово-часових рівнях життєвого циклу лицьового покриття підлоги.
 • Документ
  Аналітичний та чисельний методи оцінки показників безвідмовності будівельних машин для моделей ординарних потоків відмов з обмеженою післядією
  (КНУБА, 2002) Назаренко, Іван Іванович; Лесько, Віталій Іванович
  Поширеною практикою при дослідженні надійності будівельних машин є безпідставне віднесення потоку відмов машин до найпростіших пуассонівських, тоді коли в якості реальних моделей потоків відмов БДМ скоріше слід розглядати потоки відмов з обмеженою післядією. В певній мірі такі грубі припущення іноді себе виправдовують, оскільки значно спрощують методи розрахунку, але з іншого боку це призводить до значних похибок в оцінці показників надійності. Розглянемо існуючі методи та можливості їх використання для реальних потоків відмов БДМ.
 • Документ
  Розробка методів розрахунку вартості послуг по оренді засобів механізації
  (КНУБА, 2002) Сердюк, В. І.
  Виконаний автором аналіз матеріалів [1-5] по оцінці ефективності використання засобів механізації дозволяє стверджувати, що в основі кількісного аналізу найчастіше використовувався критерій мінімуму приведених витрат, а методика аналізу передбачала рішення таких питань як складання різних чи комплектів машин для виконання визначеного технологічного процесу; визначення річного режиму роботи комплекту машин; розрахунок капітальних витрат тощо. Запропонована автором методика містить розробки по визначенню планово- розрахункових цін по експлуатації будівельних машин і може бути використана при розрахунках між управліннями (дільницями) малої механізації і підрядними будівельними організаціями (ПБО).
 • Документ
  Автоматизація технологічних процесів котельних установок, як підсистеми об'єкту управління
  (КНУБА, 2002) Хоптій, В. Я.
  Актуальність роботи полягає у розробці та впровадженні у виробництво будівельних матеріалів засобів автоматизації, такого енергоємного технологічного процесу, як вироблення пари, що дозволяє суттєво знизити використання дорогих енергетичних ресурсів, таких як газ, мазут, вугілля. А також призводить до покращання екологічних параметрів парогенераторів як за рахунок зменшення обсягів використання вуглецевого палива, так і завдяки його більш повного і ефективного використання у автоматизованому технологічному процесі, наближеному до оптимального.
 • Документ
  Енергетична та динамічна ефективність технологічного електротранспорту як функція структурної побудови тягових акумуляторних батарей
  (КНУБА, 2002) Скіданов, Володимир Михайлович
  Використання акумуляторного технологічного електротранспорту є неодмінною складовою у більшості промислових технологічних циклах та процесах, особливо за умов необхідності виконання транспортних операцій у закритих приміщеннях цехів, складів, теплиць, тощо, де застосування рухомого складу з двигунами внутрішнього згоряння вкрай небажане або взагалі неприпустиме. Тобто, автономний технологічний електротранспорт (електронавантажувачі, електрокари, електровізки, тощо) є практично безальтернативним для цілої низки виробництв і процесів.
 • Документ
  Характеристики донного фону для глибоководних машин
  (КНУБА, 2002) Сукач, Михайло Кузьмич
  Для створення глибоководних землерийних машин і оцінки очікуваних робочих навантажень необхідно вивчення інженерно-геологічних умов підводного середовища, визначення опору ґрунтів різанню, характеру рельєфу дна та ін. Відомі технічні труднощі поки що не дозволяють визначати в умовах природного стану більшість параметрів глибоководних ґрунтів, які звичайно використовуються в розрахунках машин. Прогнозування ж властивостей підводних ґрунтів за зразками, піднятими з великої глибини, досить приблизне із-за фактичного руйнування матеріалу керна при зменшенні гідростатичного тиску.
 • Документ
  Бескритериальный синтез геометрических параметров оборудования пальцефрезерных траншеекопателей
  (КНУБА, 2002) Зухба, Астамур Георгійович
  Одной из исходных задач при проектировании строительных машин (СМ), в данном случае – траншеекопателя, является определение значений геометрических параметров рабочего органа (РО) и его навески (включая ход подвижных элементов) в привязке к базовой машине.
 • Документ
  Кінематичні особливості та засіб автоматичного керування роботою розпушників
  (КНУБА, 2002) Пристайло, Юрій Петрович; Фомін, Анатолій Вікторович
  Рух різання ґрунту у розпушника складається з руху тягача VТ і руху вертикального переміщення VВ зуба відносно тягача. Останнє може бути зворотно-поступальним, якщо розпушник закріплено паралелограмно на тягачі або по колу, якщо закріплення розпушника трьохточкове. Найбільше розповсюдження набули розпушники з паралелограмним приєднанням робочого органу до тягач
 • Документ
  Динаміка насосного безакумуляторного приводу землерийних машин
  (КНУБА, 2002) Пелевін, Леонід Євгенович; Рашківський, Володимир Павлович
  Проведене дослідження дозволяє зробити висновки про те, що використання в схемах гідроприводів робочих органів землерийних машин керованих розподільників з метою отримання пульсуючої подачі на виході дозволяє створювати на робочих органах коливання з великою частотою, що дозволяє здійснити перехід від статичного до динамічного різання ґрунту, тим самим значно зменшити енергоємність його розробки