Вип. 12

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  Использование греющих панелей из резистивных композиционных материалов для отогрева промерзших грунтов
  (КНУБА, 2002) Гузий, С. Г.; Добровольский, А. Г.
  В данной статье рассматривается отогрев промерзших грунтов при помощи поверхностного оттаивания. На сегодняшний день известны несколько подходов, которые реализуются для данного вида отогрева: сжигание дров и применение проволочных нагревателей с последующим утеплением поверхности специальными тепляками. Данные подходы неприменимы в условиях городского хозяйства и поэтому актуальным является поиск новых средств и приемов для осуществления данного процесса
 • Документ
  Оптимізація рецептур полімербетону для влаштування підлог з високими антикорозійними властивостями
  (КНУБА, 2002) Лівінський, М. О.
  Мета експерименту - побудова емпіричної математичної моделі, що в подальшому може бути використана для відшукання оптимального складу компонентів, які забезпечують гарантовану якість на всіх просторово-часових рівнях життєвого циклу лицьового покриття підлоги.
 • Документ
  Аналітичний та чисельний методи оцінки показників безвідмовності будівельних машин для моделей ординарних потоків відмов з обмеженою післядією
  (КНУБА, 2002) Назаренко, Іван Іванович; Лесько, Віталій Іванович
  Поширеною практикою при дослідженні надійності будівельних машин є безпідставне віднесення потоку відмов машин до найпростіших пуассонівських, тоді коли в якості реальних моделей потоків відмов БДМ скоріше слід розглядати потоки відмов з обмеженою післядією. В певній мірі такі грубі припущення іноді себе виправдовують, оскільки значно спрощують методи розрахунку, але з іншого боку це призводить до значних похибок в оцінці показників надійності. Розглянемо існуючі методи та можливості їх використання для реальних потоків відмов БДМ.
 • Документ
  Розробка методів розрахунку вартості послуг по оренді засобів механізації
  (КНУБА, 2002) Сердюк, В. І.
  Виконаний автором аналіз матеріалів [1-5] по оцінці ефективності використання засобів механізації дозволяє стверджувати, що в основі кількісного аналізу найчастіше використовувався критерій мінімуму приведених витрат, а методика аналізу передбачала рішення таких питань як складання різних чи комплектів машин для виконання визначеного технологічного процесу; визначення річного режиму роботи комплекту машин; розрахунок капітальних витрат тощо. Запропонована автором методика містить розробки по визначенню планово- розрахункових цін по експлуатації будівельних машин і може бути використана при розрахунках між управліннями (дільницями) малої механізації і підрядними будівельними організаціями (ПБО).
 • Документ
  Автоматизація технологічних процесів котельних установок, як підсистеми об'єкту управління
  (КНУБА, 2002) Хоптій, В. Я.
  Актуальність роботи полягає у розробці та впровадженні у виробництво будівельних матеріалів засобів автоматизації, такого енергоємного технологічного процесу, як вироблення пари, що дозволяє суттєво знизити використання дорогих енергетичних ресурсів, таких як газ, мазут, вугілля. А також призводить до покращання екологічних параметрів парогенераторів як за рахунок зменшення обсягів використання вуглецевого палива, так і завдяки його більш повного і ефективного використання у автоматизованому технологічному процесі, наближеному до оптимального.
 • Документ
  Енергетична та динамічна ефективність технологічного електротранспорту як функція структурної побудови тягових акумуляторних батарей
  (КНУБА, 2002) Скіданов, Володимир Михайлович
  Використання акумуляторного технологічного електротранспорту є неодмінною складовою у більшості промислових технологічних циклах та процесах, особливо за умов необхідності виконання транспортних операцій у закритих приміщеннях цехів, складів, теплиць, тощо, де застосування рухомого складу з двигунами внутрішнього згоряння вкрай небажане або взагалі неприпустиме. Тобто, автономний технологічний електротранспорт (електронавантажувачі, електрокари, електровізки, тощо) є практично безальтернативним для цілої низки виробництв і процесів.
 • Документ
  Характеристики донного фону для глибоководних машин
  (КНУБА, 2002) Сукач, Михайло Кузьмич
  Для створення глибоководних землерийних машин і оцінки очікуваних робочих навантажень необхідно вивчення інженерно-геологічних умов підводного середовища, визначення опору ґрунтів різанню, характеру рельєфу дна та ін. Відомі технічні труднощі поки що не дозволяють визначати в умовах природного стану більшість параметрів глибоководних ґрунтів, які звичайно використовуються в розрахунках машин. Прогнозування ж властивостей підводних ґрунтів за зразками, піднятими з великої глибини, досить приблизне із-за фактичного руйнування матеріалу керна при зменшенні гідростатичного тиску.
 • Документ
  Бескритериальный синтез геометрических параметров оборудования пальцефрезерных траншеекопателей
  (КНУБА, 2002) Зухба, Астамур Георгійович
  Одной из исходных задач при проектировании строительных машин (СМ), в данном случае – траншеекопателя, является определение значений геометрических параметров рабочего органа (РО) и его навески (включая ход подвижных элементов) в привязке к базовой машине.
 • Документ
  Кінематичні особливості та засіб автоматичного керування роботою розпушників
  (КНУБА, 2002) Пристайло, Юрій Петрович; Фомін, Анатолій Вікторович
  Рух різання ґрунту у розпушника складається з руху тягача VТ і руху вертикального переміщення VВ зуба відносно тягача. Останнє може бути зворотно-поступальним, якщо розпушник закріплено паралелограмно на тягачі або по колу, якщо закріплення розпушника трьохточкове. Найбільше розповсюдження набули розпушники з паралелограмним приєднанням робочого органу до тягач
 • Документ
  Динаміка насосного безакумуляторного приводу землерийних машин
  (КНУБА, 2002) Пелевін, Леонід Євгенович; Рашківський, Володимир Павлович
  Проведене дослідження дозволяє зробити висновки про те, що використання в схемах гідроприводів робочих органів землерийних машин керованих розподільників з метою отримання пульсуючої подачі на виході дозволяє створювати на робочих органах коливання з великою частотою, що дозволяє здійснити перехід від статичного до динамічного різання ґрунту, тим самим значно зменшити енергоємність його розробки
 • Документ
  Дослідження та підвищення ефективності робочих органів ланцюгових траншеєкопачів
  (КНУБА, 2002) Смірнов, Вячеслав Миколайович; Головань, Василь Петрович; Вольтерс, Олександр Юрійович
  Ефективність роботи ланцюгових траншеєкопачів залежить від конструктивних параметрів їх робочих органів, які мають різці та лопатки для розпушування і виносу ґрунту із траншеї. Проведені випробування ланцюгового робочого органу існуючого траншеєкопача в природних та лабораторних умовах показали, що їх конструкція має ряд недоліків. По- перше, розстановка різців і їх розміри не є оптимальними, при виборі різців не враховано вплив швидкості руху трактора та геометрії параметрів процесу різання ґрунтів.
 • Документ
  Теоретичне та експериментальне дослідження руху матеріалу в гладкому обертовому барабані
  (КНУБА, 2002) Назаренко, Іван Іванович; Клименко, Микола Олександрович
  Незважаючи на значну кількість робіт, присв'ячених опису руху матеріалу в обертовому барабані, переважна більшість авторів схиляється до використання одного з двох наступних підходів. "Одночастковий" підхід [2, 4, 6], при якому розглядається рівновага окремої частки, або метод "в'язких потоків" [3, 5], відповідно до якого рух матеріалу розглядається як потік в'язкопластичного середовища.
 • Документ
  Особливості вібропресування пустотних вогнетривких заготівок у прес- формі закритого типу
  (КНУБА, 2002) Пентюк, Б. М.
  В роботі розглянуті питання підвищення ефективності процесу вібропресування пустотних виробів шляхом вдосконалення конструкції прес-форми закритого типу.
 • Документ
  Критерії необхідності врахування взаємодії коливної системи та джерела енергії у процесі вібраційного формування бетонних блочків
  (КНУБА, 2002) Слободян, Н. М.
  Дана робота присвячена розгляду вказаної проблеми: дослідженню динаміки систем, що контактують із середовищем, за врахування взаємодії системи та пристроїв збудження.
 • Документ
  Дослідження опору на робочі органи машини при віброущільненні бетонних сумішей
  (КНУБА, 2002) Сівко, Володимир Йосипович; Констатинівський, Борис Якович
  Ефективність віброущільнення бетонних сумішей на практиці може бути оцінена розподілом густини суміші за габаритами виробу після ущільнення ρ= fx().
 • Документ
  Динаміка насосного безакумуляторного приводу землерийних машин
  (КНУБА, 2002) Пелевін, Л.Є.; Рашківський, В.П.
  Розглянемо в першому наближенні динаміку насосного безакумуляторного гідравлічного приводу постійної продуктивності для робочого органу землерийної машини, наприклад, машини для трамбування
 • Документ
  Особливості вібропресування пустотних вогнетривких заготівок у прес-формі закритого типу
  (КНУБА, 2002) Пентюк, Б.М.
  Пустотні вогнетривкі вироби використовуються для обпалювання керамічних заготівок, заповнення арок і порожнин термічних печей. Особливістю виробів є значне співвідношення між їх висотою і товщиною стінок при наявності відкритих пустот і суцільного дна по торцю. Існуючі методи статичного пресування не забезпечують необхідну рівнощільність заготівки по об'єму, тому термічна стійкість виробів не більше 5-ти термоциклів
 • Документ
  Кінематичні особливості та засіб автоматичного керування роботою розпушників
  (КНУБА, 2002) Пристайло, Ю.П.; Фомін, А.В.
  Рух різання ґрунту у розпушника складається з руху тягача VТ і руху вертикального переміщення VВ зуба відносно тягача. Останнє може бути зворотно- поступальним, якщо розпушник закріплено паралелограмно на тягачі або по колу, якщо закріплення розпушника трьохточкове.
 • Документ
  Критерії необхідності врахування взаємодії коливної системи та джерела енергії у процесі вібраційного формування бетонних блочків
  (КНУБА, 2002) Слободян, Н.М.
  Дослідження процесів взаємодії твердих та пружних тіл з середовищем, проведене у роботах [1-12], дозволили встановити зміну динамічних характеристик тіл за наявності контакту з середовищем (наприклад, бетонною сумішшю), а також якісно нові явища, які породжуються взаємодією. При цьому, як правило, використовується ідеологія аналізу вільних та вимушених коливань або нестаціонарного деформування за дії заданих навантажень. Поза розглядом опинилось питання про вплив споживання та випромінювання енергії у середовище (зокрема, у межах моделі системи із розподіленими параметрами) на роботу технічних пристроїв та механізмів збудження, що створюють вказаний вплив (наприклад, у процесі формування бетонних блочків).
 • Документ
  Теоретичне та експериментальне дослідження руху матеріалу в гладкому обертовому барабані
  (КНУБА, 2002) Назаренко, І.І.; Клименко, М.О.
  Незважаючи на значну кількість робіт, присв'ячених опису руху матеріалу в обертовому барабані, переважна більшість авторів схиляється до використання одного з двох наступних підходів. "Одночастковий" підхід [2, 4, 6], при якому розглядається рівновага окремої частки, або метод "в'язких потоків" [3, 5], відповідно до якого рух матеріалу розглядається як потік в'язкопластичного середовища.