Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Однією з головних умов існування міста, як добре злагодженої системи, є забезпечення його мешканців комфортним житлом. Для сьогоднішніх реалій глобалізації, коли населення країни все більше обирає своїм місцем проживання великі міста, перевага надається будівництву багатоквартирних будинків. Але перед будівництвом необхідно обрати земельну ділянку, на якій за результатами оцінки впливу різноманітних факторів, можна звести майбутній житловий будинок без зайвих витрат часу та грошей. Пропонується розглянути підхід для проведення такої оцінки на основі застосування нечітких множин, оскільки цей метод штучного інтелекту дає змогу використовувати правила продукцій, що найбільш точно описують задачі, для яких стандартний математичний апарат ще не розроблений. Описано застосування генетичного алгоритму для модифікації функцій належностей нечітких множин, які використовуються в процесі оцінювання земельних ділянок. Це допоможе зробити процес динамічним, в якому будуть враховуватися зміни, які мають місце в роботі з експертами при виборі найбільш придатної земельної ділянки з метою будівництва на ній багатоквартирного будинку.
Опис
Ключові слова
функція належності нечіткої множини, генетичний алгоритм та його складові, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Цюцюра М. І. Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин / М. І. Цюцюра, А. В. Єрукаєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 71-75. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання